Karta Wielowalutowa dla klientów Banku Pekao

Karta Wielowalutowa to produkt z oferty Banku Pekao SA. Karta działa jak klasyczna karta debetowa, wydawana jest jednak do dwóch rachunków, co pozwala klientom na uniknięcie dodatkowych opłat wynikających z tytułu przewalutowania transakcji.


Karta Wielowalutowa jest kartą debetową MasterCard Debit. Bank Pekao SA wydaje ją jako kartę MasterCard Debit FX oraz kartę MasterCard Debit Gold FX, przy czym rodzaj karty debetowej zależy od rodzaju rachunku głównego, z jakiego korzysta klient banku.

Karta wydawana jest do rachunku prowadzonego w PLN, do którego można otworzyć co najmniej jeden rachunek walutowy, rozliczany w następujących walutach: GBP, USD, EUR i CHF. Dzięki karcie każda transakcja dokonywana za granicą jest rozliczana bezpośrednio w ciężar rachunku, o ile waluta rachunku walutowego i transakcji jest zgodna. Transakcje walutowe w innych walutach rozliczane są w ciężar rachunku złotówkowego.

Posiadacz karty wielowalutowej może dokonywać wypłat z bankomatów na całym świecie, może również wpłacać gotówkę w bankomatach wskazanych przez bank. Kartą Master Card Debit FX można płacić za produkty i usługi, w tym również online czy zbliżeniowo. Można również wypłacać niewielkie kwoty w ramach usługi cash back. Transakcje internetowe są zabezpieczone technologią 3D-Secure.

Bank nie pobiera opłaty za wydanie Karty Wielowalutowej, może również nie pobierać opłaty, jeśli klient spełni dodatkowe warunki. W przypadku karty MasterCard Debit FX opłata miesięczna w określonej wysokości za obsługę karty nie jest pobierana, jeśli w ciągu danego miesiąca bank rozliczy co najmniej 4 transakcje, dokonane przy użyciu Karty Wielowalutowej.

Posiadacz takiej karty może dokonywać wypłat z bankomatów UniCredit w Europie bez dodatkowej opłaty, natomiast posiadacze karty MasterCard Debit Gold FX mogą dokonywać wypłat z dowolnego bankomatu na całym świecie pod warunkiem, że wysokość wpływów na ich rachunek będzie wyższa od kwoty wskazanej przez bank. Kontem głównym, rozliczanym w PLN, do którego może być wydana Karta Wielowalutowa jest Eurokonto, wskazane przez bank.

Karta Wielowalutowa dla klientów Banku Pekao
5 (100%) 4 głosów